مراکز خرید ایتالیایکی از بهترین بازارهای جهانی در فروش اجناس چرم به شمار‏ می‎روند. اگر چه در سال‏های اخیر برخی از تجار ایتالیا به علت ورود بی رویه کالا‏های نامرغوب چینی اعتراض کرده‎اند، اما این امر موجب کاهش کیفیت کالاهای ساخت این کشور و به طور کلی مراکز خرید ایتالیا نشده است.

بنر نمونه 870*120

توانایی انگلیسی صحبت کردن بسیاری از فروشنده‎های ایتالیا موجب سهولت خرید شده است. وجود بازارهایی که در کنار آنها‏ می‎توان به تمامی امکانات رفاهی دست پیدا کرد نیز بر اهمیت 

این نکته افزوده است.

اگر چه مراکز خرید ایتالیا نیز چون سایر کشورهای تویستی دارای مزایای زیادی است، اما نباید فراموش کرد که بسیاری در کمین مسافران و غریبه‏ ها‏ می‎نشینند. لذا یکی از توصیه‏ های مهم در رابطه حفظ اموال و استفاده از کارت‏ های پولی به جای حمل از پول نقد‏ می‎باشد.

در مراکز خرید ایتالیا می‎توان اجناس لوکس و خیره کننده ای‏ را یافت اما در عین حال نباید از وجود کلاهبرداران و شیادان غافل شد. وجود اجناس تقلبی یکی از مواردی است که باید به آن توجه نمود.

هنگام خرید از مراکز خرید ایتالیا باید به نحوه کار آنها دقت کرده و با چند بار تحقیق و جستجو اقدام به خرید نمود.

عموماً فروشنده‌ها به رفتار خریداران دقت نظر خاصی دارند تا میزان زرنگی و دانایی آنها را بسنجند. در این رابطه توصیه می‎شود افراد به هنگام ورود به مراکز خرید ایتالیا، ظاهر و رفتار خود را کنترل نمایند.

همه افراد‏ می‎خواهند در مراکز خرید ایتالیا با آنها همچون یک مشتری رفتار شود و نه یک توریست که باید پس از چند روز کشور ایتالیا را ترک کند لذا هر فرد خود مسئول ایجاد این رفتار‏ می‎باشد.

پس از خرید در مراکز خرید ایتالیا، حتما از فروشنده رسید دریافت نمایید.